Resultater etter frimerkeauksjon i BFK!!!


Høstauksjonen 23.11.2010 er nå over. Resultatliste er lagt ut på nettet!! Den finnes som pdf.fil.
Listen ble lagt ut på nettet i BFKs lokaler rett etter at auksjonen var over (vha mobilt bredbånd)
191 av objektene ble solgt, dvs 79,25%. De ble solgt for tilsammen kr 15.120 + 10% provisjon til BFK.
Se i auksjonskatalogen med bilder. Da kan man vite hva frimerker selges for. Derfor ligger den der, selv om auksjonen er over, slik at man kan se hva som selges og ikke selges, samt tilslag i forhold til utrop.

Auksjons og resultatliste her

Neste auksjon er tirsdag 4. mai 2011. Innleveringsfrist er tirsdag 29. mars, før påske neste år (sen påske).