Ikke postutdeling på lørdager?


I en meningsmåling utført av Post- og Teletilsynet ønsker et knapt flertall at man ikke trenger å få post på lørdager.

Les mer her, fra BA 27.1.2011

Min erfaring samt andres er at det nesten aldri er post på lørdager. Mengden papirpost går mye ned og erstattes av email, sms, samt sosiale informasjonssystemer som skype, msn, facebook, twitter osv. Selv om brevtrafikken har gått mye ned, utgir de like mye frimerker som før!
Inntil videre blir det post på lørdager, siden Stortinget har vedtatt at post skal utdeles også på lørdager. Posten søkte om å få slippe, men fikk avslag fra Stortinget.