BERGEN HUNDRE ER OVER!!


Det ble en meget vellykket utstilling.

Her er resultatene:  http://bergens.filatelist-klub.no/Palmares_Bergen_Hundre.pdf

Fra utstillingen, søndag

Bjørnar Ellertsen: "Det gåtefulle havet"

Per H Kristensen: "Øvre Romeriges posthistorie i mer enn 100 år"