STOR VÅRAUKSJON I BERGEN TIRSDAG 20. MARS 2012!


Kl 2000 slår BFK til med auksjon med 453!!! objekter av mange slag, både dyre og billige,  store og små. Her er alt fra frimerker med motiver fra de fjerne avkroker til mer tradisjonelle som Norge nr 1, andre skillingsmerker, posthornmerker og bancobrev.

Auksjonslisten er nettopp lagt ut på nettet. Det er veldig mange bilder denne gangen!! Det tar litt tid å legge de ut, men det leggges ut bilder hele tiden!!!

Se og les listen her!!! http://bergens.filatelist-klub.no/auksjon/auksjon.html

Får du ikke vært til stede under denne begivenheten, legg inn skriftlig bud (enten pr papirpost eller email).

Vi ser frem til at du kommer eller legger inn forhåndsbud.

Du trenger ikke være medlem i BFK for å komme på auksjonen eller legge inn skriftlig bud. Men vi tar gjerne imot flere medlemmer, så benytt også sjansen til å bli medlem i BFK samtidig (hoved eller støttemedlem. Støttemedlem hvis du er hovedmedlem i annen klubb).  Innmeldingsskjema finnes også på klubbens nettside.

Reklame

Resultater etter frimerkeauksjon i BFK!!!


Høstauksjonen 23.11.2010 er nå over. Resultatliste er lagt ut på nettet!! Den finnes som pdf.fil.
Listen ble lagt ut på nettet i BFKs lokaler rett etter at auksjonen var over (vha mobilt bredbånd)
191 av objektene ble solgt, dvs 79,25%. De ble solgt for tilsammen kr 15.120 + 10% provisjon til BFK.
Se i auksjonskatalogen med bilder. Da kan man vite hva frimerker selges for. Derfor ligger den der, selv om auksjonen er over, slik at man kan se hva som selges og ikke selges, samt tilslag i forhold til utrop.

Auksjons og resultatliste her

Neste auksjon er tirsdag 4. mai 2011. Innleveringsfrist er tirsdag 29. mars, før påske neste år (sen påske).