Andre frimerkeklubber


Hvis du ikke bor i Bergen eller flytter fra byen er det greit å vite at det i hele landet finnes frimerkeklubber som man kan bli medlem av. Her møtes frimerkesamlere for å skaffe seg frimerker, lære mer om frimerkesamling og utveksle erfaringer.

De fleste frimerkeklubbene har møte annenhver uke og det er klubber i de fleste byer og større tettsteder i Norge. Aktivitetene varierer, noen klubber har ofte auksjoner, noen har oftere frimerkeutstillinger og i de fleste klubbene kan man høre foredrag om frimerker av klubbens egne medlemmer og foredragsholdere utenfra klubben.


Norsk filatelistforbund organiserer alle tilsluttede klubber i Norge. Melder man seg inn i en forbundsklubb blir man hovedmedlem i den. Det er også mulig å bli medlem i andre forbundsklubber som støttemedlem. Da sparer man kontingenten som skal til Norsk Filatelistforbund.

For de som bor på steder hvor det ikke er noen klubb kan man bli direktemedlem i Norsk filatelisforbund. Da får man Norsk Filatelistisk Tidsskrift NFT tilsendt i postkassen. Direktemedlemsskap kom etter henvendelser fra medlemmer som bodde på steder hvor den lokale klubben ikke hadde noen aktivitet, samt at de som bodde for langt unna en klubb til at de hadde noen glede og nytte av medlemsskapet der.

På Norsk filatelistforbunds internettsider finner du masse informasjon om frimerker og om alt som skjer i klubbene landet rundt. Norsk Filatelistforbunds sider er her!
På disse sidene er det også oversikt over klubber landet rundt.

Velkommen til Bergens filatelist-Klub


Hvis du samler frimerker, brev og postkort bør du finne veien til byens filatelistklubb i Nye Sandviksveien 65 hver tirsdag fra rundt kl 1800. Her er alle inkludert studenter og ansatte ved UiB velkommen. Studenter er også hjertelig velkommen uansett hvor lenge de vil være i Bergen.

Du trenger ikke være ekspert og ha en dyr samling for å bli med i klubben. På møtene kan du treffe 30-40 hver gang som samler på mange ulike merker og brev. Man kan samle på bestemte land, stempler, men også motiver. Det er opp til deg hva og hvordan du vil samle, men i BFK kan du få mange tips og mer utbytte av hobbyen.

Buss nr 6 stopper rett forbi klubbhuset på vei fra sentrum. BFKs klubbhus er et gråmalt murhus på et gatehjørne. I den bratte bakken foran huset er det ofte parkert biler, få parkeringsplasser. Gå inn den øverste døren.

På møtene kan du snakke med andre samlere, bytte, kjøpe/selge, høre foredrag og være med på miniauksjoner med masse merker til lave utrop. Prisene på merker i BFK er langt mer samlervennlige enn hos frimerkehandlerne! Omtrent hver gang er det 5 minutter på veggen, hvor medlemmer viser og forteller litt om hva de samler på.

Klubben er tilsluttet Norsk Filatelistforbund. Hovedmedlemmer får Norsk Filatelistisk Tidsskrift 8 ganger i året fra filatelistforbundet. Alle får klubbens eget blad Den blaa Løve 4 ganger i året. Her er masse om hva som skjer i klubben, lokal og nasjonal samt internasjonal filateli og mye annet å lese i høyoppløselig trykkvalitet på solid papir.

Kontingenten er kr 550 pr år for hovedmedlemmer. Er du hovedmedlem i en annen forbundsklubb tilsluttet Norsk Filatelistforbund blir du støttemedlem i BFK og betaler kr 200 pr år.

Klubbens nettside finnes her

Klubben har to store auksjoner hvert år. Listen legges ut på nettet. Vårauksjonen ble avholdt i mai. Ny sjanse til høsten, dvs 23. november 2010! Klubben mottar med glede gode objekter til høstauksjonen, innleveringsfrist er 26. oktober 2010.

Her er auksjonslisten med resultater

Alle frimerkesamlere er velkommen i BFK i Nye Sandviksveien 65 hver tirsdag!

Klubben ble stiftet 11. desember 1911. 2011 blir derfor et jubileumsår. De viktigste arrangementene blir den nasjonale frimerkeutstillingen Bergen100 og en jubilumsmiddag. Middagen blir kun for medlemmer og spesielt inviterte. Det kan også bli andre arrangementer og markeringer i løpet av jubileumsåret. Det viktigste er likevel aktiviteten på møtene hver tirsdag.