Andre frimerkeklubber


Hvis du ikke bor i Bergen eller flytter fra byen er det greit å vite at det i hele landet finnes frimerkeklubber som man kan bli medlem av. Her møtes frimerkesamlere for å skaffe seg frimerker, lære mer om frimerkesamling og utveksle erfaringer.

De fleste frimerkeklubbene har møte annenhver uke og det er klubber i de fleste byer og større tettsteder i Norge. Aktivitetene varierer, noen klubber har ofte auksjoner, noen har oftere frimerkeutstillinger og i de fleste klubbene kan man høre foredrag om frimerker av klubbens egne medlemmer og foredragsholdere utenfra klubben.


Norsk filatelistforbund organiserer alle tilsluttede klubber i Norge. Melder man seg inn i en forbundsklubb blir man hovedmedlem i den. Det er også mulig å bli medlem i andre forbundsklubber som støttemedlem. Da sparer man kontingenten som skal til Norsk Filatelistforbund.

For de som bor på steder hvor det ikke er noen klubb kan man bli direktemedlem i Norsk filatelisforbund. Da får man Norsk Filatelistisk Tidsskrift NFT tilsendt i postkassen. Direktemedlemsskap kom etter henvendelser fra medlemmer som bodde på steder hvor den lokale klubben ikke hadde noen aktivitet, samt at de som bodde for langt unna en klubb til at de hadde noen glede og nytte av medlemsskapet der.

På Norsk filatelistforbunds internettsider finner du masse informasjon om frimerker og om alt som skjer i klubbene landet rundt. Norsk Filatelistforbunds sider er her!
På disse sidene er det også oversikt over klubber landet rundt.