Frefil 2010, frimerkeutstilling 19-21.11.2010


Disse dagene kunne man reise til Fredrikstad på nasjonal frimerkeutstilling.

Resultater fra utstillingen ligger her:

4 fra BFK gjorde det veldig bra, en fikk GULL!! Gratulerer til alle!!!

Resultater (palmares)

BFK har markert seg med utstillere i Ålesund, Sandnes og Fredrikstad!! Det lover godt før vår nasjonale frimerkeutstilling BERGEN100 14-16.10 i 2011!!!

De har desverre ikke like fin info og egen webside som Ålesundsklubben.

En nasjonal utstilling er større enn en regional utstilling, det er minst 300-350 rammeflater mot rundt 100 på en regional utstilling.
På en nasjonal utstilling er det begrenset hvem som kan stille ut. Da må man ha fått sølv, dvs 40 poeng, på en regional utstilling. Eksponatene som stilles ut på en nasjonal utstilling er på et mye høyere nivå enn en regional utstilling.
Handlere er det enda flere av enn på en regional utstilling, slik at alle som kommer kan skaffe seg enda mer til samlingene. Kanskje man finner utstillingsobjekter i kassene til handlerne som gjør at man kvalifiserer seg til å stille ut på en nasjonal utstilling?

For at det skal være sagt: For å kunne stille ut på en regional utstilling må man være medlem av en klubb som er tilsluttet Norsk Filatelistforbund. Se samme link som øverst i dette innlegget.

Ålesund 2010, frimerkeutstilling 24-26.9.2010


Denne utstillingen er nå over! De fra BFK som stilte ut gjorde det bra.

Resultatlisten er her!

Her er utstillingens nettside!

Fra Bergens Filatelist-Klub var det tre utstillere. Noen fra klubben reiste til sunnmørsbyen for å se på frimerker.

Her er listen over utstillerne og samlingene de stilte ut.

Eksponat 6,7,26 og 27 var fra Bergen. 16 rammeflater fikk disse boltre seg på. Det går 16 A-4 ark på hver rammeflate.

Omtale fra Sunnmørsposten (innscannet fra avisen) om utstillingen.

Sunnmørsposten 27Sept2010

Avisartikkelen er desverre scannet sidevendt.

Kristian Aune fra BFK  fikk Ålesunds kommunes ærespris for sin Nederlandsamling. Det er ikke Ålesund kommune som har gitt den til han. Klubber og andre gir priser til klubben som arrangerer utstillingen. Juryen disponerer disse og bestemmer hvilke samlinger som skal få de. Det er alltid samlingene som får mest poeng som får ærespriser, jo flere ærespriser jo flere samlinger får! BFK ga en ærespris til Ålesund, transportert til Ålesund av de fra BFK som besøkte utstillingen. Denne utstilleren mente juryen var kvalifisert til å få BFKs ærespris: «Odd Arve Kvinnesland MØRE OG ROMSDAL, SKIPSPOSTEKSPEDISJONER»

Neste utstilling er i Fredrikstad!